Kabul gören durum şudur ki; bir şahıs şirketi
veya normal şirket kurarken, resmi bir adres dayanağınız olması gerekmektedir. Resmi evraklarda ve şirket içi/şirket dışı belgelerde resmi bir adres bulunma zorunluluğu şart koşulmaktadır. Bu sebepten dolayı ticari kuruluşlar için en çok önceliğe sahip etken, resmi adrestir.

Çoğunlukla şirket içi (mekânsal) işleri bulunmayan kişiler için ideal ofis çözümü, sanal ofis diyebiliriz. Çünkü sanal ofis; gündelik durumlarda ofisten bağımsız çalışan kişiler için vazgeçilmez bir tercih sebebidir.

 

SANAL OFİS NEDİR?

Firmanız ticari bir anlam taşımak için, belirli bir lokasyonda faaliyet yürütüyor ve iş akdini sürdürüyor olmalı. Ancak vereceğiniz hizmet, fiziksel bir işyerinde bulunmanızı gerektirmiyor olabilir. İşte tam bu noktada devreye sanal ofis giriyor. Konuyu geneliyle alırsak şöyle bir açıklama yapabiliriz.

Sanal ofis; işletme hayatına yeni adım atmaya başlayan kişiler için ticari ek giderlerin ortadan kaldırılarak, tasarruflu bir kurulum gerçekleştirmesinin sağlanmasıdır.

 

METROPOL YERLEŞİMLERİN VAZGEÇİLMEZİ

Hem mekândan hem de giderlerden tasarruf yapmak isteyen firmaların en ilk tercihi sanal ofislerdir. Çünkü mekân kirası (m2 başına birim fiyatı oldukça düşük), fatura ve mali giderler açısından işletmelere ekonomik kâr sağlamaktadır. Normal fizibilite bir işletmeye nazaran çok daha zahmetsiz ve masrafsız bir iş deneyimi yaşanmasına kapı açar.

ÖZÜNDE SANAL OFİS

Kavramı nitelik açısından ele aldık. Dilerseniz şimdide işin bilgi kısmından ziyade, iş işleyişinin nasıl gerçekleştiği hakkında bilgi verelim.

Gayrimenkul firmaları belli başlı yapısal mekânlarında (kendilerine ait veyahut işlettiği) küçük birimler oluşturarak (10m2, 15m2, 20m2, 25m2), müşterilerine bu alanları resmi işyeri olarak gösterebilmesi için kiralar. Böylece yapı içerisinde birden çok ofis (işletme) yer alabilir.

İşyerinden bağımsız sektörel çalışan bazı kişiler (çoğunlukla freelance) kendi yarattığı ortamda çalışabilmek ister. Ancak resmi dayanağı bulunması içinde işyeri olarak gösterebileceği bir adres bulunmalıdır. Şahsına ait özel mülkü işyeri olarak tanımlamamak için, sanal ofis kiralayarak bu küçük birimleri kendi işyerleri olarak gösterebilmektedir. Böylece hem kanunen ve resmi olarak işletme sahibi olarak gözükecek, hem de müşteri ilişkileri açısından somut bir varlık sunacaktır.