Bir iş kolu bağlamında insanların ihtiyaç duyduğu ana nokta şüphesiz çalışma isteğidir. İster bireysel bir iş ister kurumsal bir iş olsun her birey kendini motive edecek ögelerin işe dahil olmasını arzu eder. İşte bu nedenlerle hazır ofis bireylerin çalışma anlamındaki motivasyonu için kilit konumdadır. Örnek vermek gerekirse kendini yeni bir iş koluna adamış bir bireyi ele alalım. Belli sermaye ve belli amaçlar doğrultusunda haraket eden bu bireyin ihtiyaç duyduğu tek arzu çalışma arzusudur. Birey evde veya ikamet ettiği konumda çalışmayı düşündüğü taktirde karşısına çıkacak en büyük sorun isteksizlik olacaktır. Bireyin kendini disipline etmesi bağlamında yalnızca çalıştığı iş sahası dahilindeki belli bir konumda ikamet etmesi şarttır. Bu gerçek ofisler olabileceği gibi hazır ofis de olabilir. Bu sayede iş konusunda disiplin problemi yaşayan birey kendini belli bir kurallar bütününe oturtmak çerçevesinde bir program oluşturup bu program dahilinde işteki sürekliliğini sağlayabilir. Tüm bu anlattığımız sebepler yalnızca kendi işini kurmuş girişimciler için değil aynı zamanda freelance çalışmayı misyon edinmiş bireyler için de bir çözüm yolu sunmaktadır. Hazır ofis sayesinde birey hem motivasyon kazanırken hem de kendini disipline etmek için bir fırsat yaratmış olacaktır. Sanal ofis şuan Türkiyedeki en masrafsız ofis kiralama sistemidir yasaldır. Stopaj vs ödemezsiniz