Bireyler, şirket tarzı kar odaklı oluşumların yaratılma aşamasında birçok aşamadan geçerler. Bunların yüzde doksanı bürokratik anlamda zorunluluklar olmakla birlikte geri kalan zorunluluklar etik ya da ticari çerçevededir. Bürokratik zorunluluklardan ilki de hiç şüphesiz yasal adres gösterme zorunluluğudur. Yalnız bunu tek bir çerçevede incelemek de yanlış bir haraket olacaktır. Birey oluşumun kurulma aşamasında gerek noter bağlamında gerekse sermaye gösterme bağlamında birçok aşamadan geçer ve bunların incelenmesi dahilinde iş fikrini hayata dökmeye fırsat kazanabilir. Bu aşamaların gerçekleşmesi için zorunluluklardan biri olan yasal adres gösterme durumu da sayılan zorunluluklar arasında en sıkıntılı olanıdır. Sıkıntılı olmasının temel olarak iki nedeni bulunmaktadır. Bunlardan ilki kişinin sahip olması gereken mekanın sermaye anlamında bir zorluk yaratmasıdır. Örneğin düşük bir sermayeyle sanal anlamda herhangi bir hizmet kolunda yeni bir iş kuran birey yasal anlamda bir adrese ihtiyaç duyacaktır lakin mekan yani ofis fiyatlarının yüksekliği bireyin önündeki en önemli engeldir. İşte tam da bu esnada alternatif olarak sanal ofis gibi yasal adres gösterme olanakları karşısına çıkacaktır. Bir diğer sıkıntısı ise işin olumsuz seyri sonucunda mekana yapılan yatırımın artı bir zarar getirme olasılığıdır. Bu bağlamda yeni iş kuran bireyler için yasal adres gösterme seçenekleri en olumlu sonucu yaratmalarına yardımcı olacaktır.Sanal ofisimizde yasal adres göstererek şirketinizi kurabilirsiniz artık vergi levhası alıp şirket kurmak çok kolay