Yasal adres gösterme zorunluluğu her iş sahibi için öncelikli koşullardan biridir. Bu koşulun öncelikli olmasının ana nedeni devletlerin bunu zorunlu kılmasıdır. Lakin buna yalnızca zorunluluk gözüyle bakmak yanlış olacaktır. Öyle ki satış yapan ticari bir web siteden tutun da hizmet anlamında faaliyet gösteren bir siteye kadar tüm mekanlar için geçerli olan ana unsur güvenilirliktir. Yasal adres göstermeyi amaç edinen bireyler bu adres ya da ofisler ile birlikte yalnızca işi legal düzleme sermekle kalmayıp aynı zamanda kendi müşteri kitlelerini de memnun etmiş olacaklardır. Bu memnuniyet kişiye karlılık olarak yansımakla birlikte kişinin veya sitenin itibarını da gözle görülür bir şekilde arttıracaktır. Yasal adres gösterme durumunun pozitif anlamdaki bir diğer getirisi ise ”iş ortakları” anlamında ortaya çıkacaktır. Öyle ki her başarılı site gibi yeni kurulacak bir web sitesinin de maddi anlamda desteğe ihtiyacı vardır. Kurulan ve geliştirilen iş reel anlamda bir getiri sağlasa bile sürekliliğin korunabilmesi adına yatırımcı çekmek bir süre sonra zorunluluk halini alacaktır. İşte bu bağlamda yatırımcıların asli olarak dikkat ettiği ana unsur adres yani konum özelliği olacaktır. Yasal adres gösterme seçeneğini yalnızca bir zorunluluk çerçevesinde değilde aynı zamanda bir fırsat çerçevesinde değerlendiren her iş sahibinin bu bağlamda başarılı olması en muhtemel olasılık halini alacaktır.