Bir iş koluna girmeden önce dikkat edilmesi gereken en önemli şey çizilen yoldur. Çizilen yoldan kastımız bireyin girişimcilik doğrultusunda alacağı kararları kapsar. Bu kararlar gerek güvenilirlik gerek kurumsallık gerekse itibar konusunda izlenilecek yolla tarif edilebilir. Belirtilen bu üç öge doğrultusunda tek bir kesişim noktası göze çarpmaktadır; ofis. Ofis kavramı ise bize üç seçenek sunmaktadır bunlar; Sanal ofis, hazır ofis ve gerçek ofistir. Kesişimi biraz açıklamak gerekirse, birey kuracağı işte güvenilirliği sağlamak adına bir lokasyon belirtmek zorundadır öte yandan kurumsallık olarak ifade ettiğimiz şirket biçimi de güvenilirliği de pekiştirmek anlamında ayrı bir önem arzetmektedir ve bu seçeneklerin şüphesiz fiyat anlamında en makul olanı sanal ofis olarak göze çarpmaktadır. Bir diğer öge olan itibar ise yaratılan şirket ve girişimci için ayrı ayrı önem arzetmektedir. Ofis sayesinde şirket üzerinde yaratılacak itibar müşteri bağlamında güvenilir bir profil oluşturacaktır. Öte yandan kurucu birey için bahsettiğimiz itibar durumu ise bireyin iş kolunu genişletme ve daha büyük işlere imza atma anlamında var olan itibarından faydalanmasına yol açar. Bahsettiğimiz bu nedenlerden dolayı bir girişimcinin ofis kavramına önem atfetmesi önemlidir. Tabi bu konuda çekinilen nokta olan yüksek bütçeli mekan konusuna da sanal ofis kavramı alternatif oluşturmakta ve bireyleri istenilen düzeye makul bir fiyat dahilinde ulaşmalarını sağlamaktadır.