Yeni bir iş kurmak çoğu girişimcinin hayalidir, lakin bu hayali gerçekleştirmek birçok şartı da peşinde getirmektedir. Bu şartlardan ilki sermaye olsa da yeni girişimcinin sermaye dağıtımı işin devamlılığı için önem arzetmektedir. Bu bağlamda ele alınması gereken ilk konu yasal lokasyondur.

Yeni bir iş fikri sunan girişimci, elindeki sermayenin büyük kısmını kuracağı işe yatırmak isteyeceğinden sanal ofis burada girişimcinin çıkış noktası olmaktadır. Girişimci devletin ve bireylerin kendisine zorunluluk oluşturduğu ofis ya da mekan kavramı için çözüm bulmak zorundadır, lakin bu çözüm elindeki sermaye dağıtımı bağlamında ucuz olmalıdır. İşte tam bu noktada insanlar sanal ofis seçeneğine yönelmektedir. Bu seçenek gerçek ofis ve mekanlara göre daha ucuz olmakla birlikte bireyleri yasal bir zorunluluktan da kurtarmaktadır. Bu sayede birey elindeki sermayenin büyük kısmını kendi iş fikrine yatırarak karlılığını en yüksek düzeyde tutabilmektedir.

Yalnızca karlılık olarak düşünmemek de doğru olacaktır. Öyle ki günümüz dünyasında bir günde belki de binlerce yeni iş fikri ortaya çıkmaktadır. Bu iş fikirlerinin büyük bir kısmı piyasada kendilerine yer bulamamaktadır işte böyle bir durumda birey tercih ettiği sanal ofis imkanını işinin gidişatına göre herhangi bir zarara uğramadan kapatabilmektedir. Yani birey sunduğu iş fikri neticesinde başarısız olsa bile tercih ettiği ofis olanağı sayesinde zararını asgari düzeye indirebilecektir.